Mariola Jarocka
Skarby wrocławskich ulic, placów i świątyń

O projekcie

Projekt powstał na bazie mych zainteresowań i zawodowego doświadczenia. Wybór obiektów jest dość subiektywny, choć przyznam, że starałam się przedstawić te, które najpełniej reprezentują dany styl architektoniczny, ogólne tendencje czy rangę obiektu. Nie bez znaczenia były też moje zainteresowania i upodobania, które „kazały” mi zamieścić dwa obiekty prezentujące, tak niewielką przecież, grupę zabytków romańskich, przed którymi, parafrazując Gombrowicza, „ja na kolana padam”. Cóż, wybór nie był łatwy, mam jednak nadzieję, że poszczególne tematy przedstawiłam tak, aby ich treść była dostępna dla wszystkich - zarówno dla osób, które dopiero odkrywają w sobie pasję do miejsc historycznych i obiektów dziedzictwa kultury materialnej, jak i tych bardziej zaawansowanych. Żywię przekonanie, że każdy czytający znajdzie, w przedstawionych przeze mnie treściach, przysłowiową garść informacji.

Teksty publikacji "Skarby wrocławskich ulic, placów i świątyń” zostały przygotowane w oparciu o dostępne materiały źródłowe oraz bibliograficzne, będące skarbnicą wiedzy na temat historii i sztuki Wrocławia. Książka została opracowana w wersji e-booka i przedstawia dziewięć obiektów zabytkowych, znajdujących się na terenie miasta, powstałych od czasów romańskich po współczesne. Osią spinającą treść jest historia Wrocławia oraz najbardziej cenne i atrakcyjne (choć może nieco mniej znane) jego obiekty pod względem historycznym, architektonicznym, kulturowym, a także społecznym. Przedstawieniu eksponatów towarzyszy zarys genezy ich powstania, znajdujące się w ich tle zdarzenia historyczne oraz powiązane z nimi historie, legendy czy opowieści. Treści dotyczące przedstawionych obiektów są uzupełnione materiałami ikonograficznymi - dzięki temu upowszechniona zostaje nie tylko wiedza, ale także ich wizerunek oraz znaczenie dla miasta.

Projekt powstał dzięki zaangażowaniu i finansowemu wsparciu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przy jego realizacji korzystałam z różnorodnych materiałów oraz doświadczenia i dobrych chęci wielu ludzi, za co bardzo dziękuję. Szczególnie mocno chcę podziękować parafii Kościoła Bożego Ciała oraz pracownikom Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków, za otwartość, chęć współpracy oraz pomoc przy realizacji tego przedsięwzięcia. Dziękuję też Joannie Cisło, której wiedza, umiejętności i zaangażowanie sprawiły, że mogła powstać ta strona.

Zrealizowano w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Kultura w sieci.

Spis treści

Czytaj

Online

PDF

E-Book